9 نشانه متناسب بودن همسران را بشناسید

9 نشانه متناسب بودن همسران را بشناسید متناسب و سازگار بودن همسران می تواند تفاهم و آرامش را در زندگی برای هردو به ارمغان آورد که باید قبل از ازدواج به آن ها توجه نمود. شما مطمئن هستید که انتخاب درستی در مورد همسرتان داشته‌ اید. حالا فردی را در کنار خود دارید که میتوانید

اشعار زیبا و خواندنی از رشیدالدین وطواط

اشعار زیبا و خواندنی از رشیدالدین وطواط اگر به دنبال خواندن یک شعر با احساس و با معنی عمیق هستید می توانید از رشیدالدین وطواط شعرهای نغز و عالی را بخوانید. امام سعدالملک رشیدالدین محمد بن محمد بن عبدالجلیل عمری کاتب بلخی معروف به رشید وطواط شاعر نامی قرن ششم است. وی در سال 481